Διαφήμιση
Application Notes Implen
GreekEnglish (United Kingdom)
Διαφήμιση
Είσοδος ΧρήστηApplication Notes Implen

 

 

Ποσοτικοποίηση πρωτεινών με το Nanophotometer™ Pearl

Πρωτείνες με χρήση UV280 και χρωματομετρικά assays.

 

 pdf_icon 

 

Σύγκριση της απόδοσης του νέου Nanophotometer™ Pearl

με το NanoDrop 2000c.

 

 pdf_icon

 

Εγκληματολογία - Ένας νέος τρόπος προσδιορισμού του

χρόνου από την εναπόθεση του αίματος στις σκηνές 

του εγκλήματος.

 

 

pdf_icon

 

 

Φασματοφωτομετρική ποσοτικοποίηση σε ποσότητες μικρότερες

του μL με υψηλή επαναληψιμότητα και γραμμικότητα.

 

 pdf_icon

Φυλλάδιο εφαρμογών για την Βιοτεχνολογία  pdf_icon

Φυλλάδιο εφαρμογών για την Κτηνιατρική

pdf_icon

Φυλλάδιο εφαρμογών για την Παθολογία

pdf_icon

Φυλλάδιο εφαρμογών για την Φυσιολογία

pdf_icon

 

Αξιότιμοι Πελάτες
Τα εγκαίνια του εργαστηρίου
H BIOSOLUTIONS άνοιξε ένα νέο εργαστήριο για έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση