Διαφήμιση
Ταυτότητα
GreekEnglish (United Kingdom)
Διαφήμιση
Είσοδος ΧρήστηΤαυτότητα

 

Η BIOSOLUTIONS συστάθηκε στην Αθήνα, το 2002, από την κα Κωνσταντίνα I. ΤΑΣΙΟΥΚΑ, για να προσφέρει τα Προϊόντα Μοριακής Βιολογίας στην Ελληνική αγορά. Η σταθερή και ταυτόχρονα, ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας οδήγησε σε μια γεωγραφική επέκταση των λειτουργιών της σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ σύντομα επεκτάθηκε  στα ευρύτερα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα, επιτευχθεί διαφοροποίηση και εμπλουτισμός των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της εταιρείας για να καλύψει ευρύτερα τις Βιοεπιστήμες, την Έρευνα & Κλινική Διάγνωση, τους Τομείς Περιβάλλον και Τρόφιμα.

 

Από το 2002 η BIOSOLUTIONS επιδεικνύει σταθερή αύξηση με ταυτόχρονη, ισχυρή δράση στο χώρο του Εξοπλισμού της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, στα Αναλυτικά Επιστημονικά Συστήματα, στις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες καθώς επίσης και σε ευρύ φάσμα Αναλωσίμων & Αντιδραστηρίων. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε συνδυασμό με τη πείρα των διεθνών συνεργατών της και την άρτια υποδομή του σύγχρονου εργαστηρίου της.


Αξιότιμοι Πελάτες
Τα εγκαίνια του εργαστηρίου
H BIOSOLUTIONS άνοιξε ένα νέο εργαστήριο για έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση