Διαφήμιση
Πελατολόγιο
GreekEnglish (United Kingdom)
Διαφήμιση
Είσοδος ΧρήστηΠελατολόγιο

 

Η δέσμευση της BIOSOLUTIONS στην ποιότητα επιβεβαιώνονται  από τη συμμετοχή της, ως συνεργάτης, σε ερευνητικές κοινοπραξίες και προγράμματα. Η απόδοση της εταιρείας έχει αναγνωριστεί από τοπικούς & ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν συγχρηματοδοτήσει εν μέρει τις επενδύσεις της.

 

Επιπλέον, οι προσπάθειες της BIOSOLUTIONS έχουν αναγνωριστεί, τοπικά αλλά  και στο εξωτερικό, από αξιόλογους πελάτες. Στο πελατολόγιο της BIOSOLUTIONS περιλαμβάνονται Υπουργεία, Ερευνητικά και Κλινικά Εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Αναλύσεων & Βιομηχανίες Τροφίμων. Επιπλέον, το διεθνές πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει Ινστιτούτα, Εργαστήρια Υπουργείων, Ερευνητικά & Διαγνωστικά Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στη ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Αξιότιμοι Πελάτες
Τα εγκαίνια του εργαστηρίου
H BIOSOLUTIONS άνοιξε ένα νέο εργαστήριο για έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση