Διαφήμιση
Πολιτική Ποιότητας
GreekEnglish (United Kingdom)
Διαφήμιση
Είσοδος ΧρήστηΠολιτική Ποιότητας

 

Από την αρχή της ίδρυσης της, η BIOSOLUTIONS έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή η Πολιτική υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και των σχέσεών της με τους πελάτες της.


Πρωτεύων στόχος της Πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της παροχής προϊόντων καιυπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της Εταιρείας.

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Εταιρεία δεσμεύεται για:

 

  • Τη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας
  • Την άμεση παράδοση των προϊόντων
  • Την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά τους
  • Τη διανομή τους με κατάλληλες μεθόδους
  • Τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές, επαληθευμένες μεθόδους και σύγχρονο εξοπλισμό
  • Την υποστήριξη των πελατών
  • Την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών
  • Τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού

 

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες της και τους τομείς, θεωρείται θεμελιώδες για τις επιχειρησιακές διαδικασίες της BIOSOLUTIONS.

 

Αξιότιμοι Πελάτες
Τα εγκαίνια του εργαστηρίου
H BIOSOLUTIONS άνοιξε ένα νέο εργαστήριο για έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση